Учителю

Безымянный

Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації навчального процесу в школі, зокрема, проведення уроку.

Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Для сучасного уроку характерними ознаками є:

–   варіативність і гнучкість структури уроку;

–   спрямованість уроку на особистість учня;

–   оптимізація форм роботи на уроці;

–   формування найважливіших компетентностей учнів;

–   співпраця вчителя і учня.

 Основними заповідями щодо підготовки і проведення уроку в сучасній школі є:

  1. Тема уроку повинна відповідати навчальній програмі. 
  2. Чітке визначення мети уроку. Триєдина мета уроку – це завчасно запрограмований вчителем результат, який повинен бути досягнутий ним і учнями в кінці уроку. Вона вміщує три аспекти: навчальний, розвивальний, виховний.
  3. Мета уроку визначає його тип, а тип – структуру заняття.
  4. Конспект уроку складається в довільній формі.Конспект – це творчість вчителя, це його професійний почерк. У деяких випадках учителі користуються «готовими» поурочними планами-конспектами. Це правомірно, якщо такі напрацювання мають гриф і їх «Рекомендовано МОНУ» або «Схвалено Вченою радою ОІППО».
  5. Оптимальний, обґрунтований  вибір форм і методів проведення навчального заняття. Як свідчить практика, найрезультативнішим є той урок, на якому оптимально та раціонально підібрані  навчальні форми і методи, поєднані традиційні та нетрадиційні підходи до проведення навчального заняття.
  6. Раціональне і комплексне використання тих чи інших засобів навчання.
  7. Продумування,передбачення «родзинки» уроку. Щоб навчальне заняття було цікавим для дітей, воно повинно містити таке, що викликає подив, захоплення, інтерес – одним словом те, що вони будуть пам’ятати, коли все інше забудеться. Це можуть бути цікаві факти або навіть нестандартні підходи до уже відомого.
  8. Об’єктивне, справедливе оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. По-перше, кожен учитель чітко має визначити мету оцінювання: навіщо потрібна оцінка. Зазвичай учителі відзначають, що оцінювання потрібне для того, щоб:

–   визначити найкращих за досягненнями учнів;

–   показати учням, як вони засвоїли матеріал;

–   стимулювати мотивацію  школярів до навчання і отримання знань;

–   з’ясувати, чи є необхідність у додатковому навчанні або «перенавчанні» тощо.

По-друге, сформулювати  для себе критерії та стандарти оцінювання.

Матеріал взято з сайту .

Безымянный