Самоаналіз уроку

Безымянный

Орієнтовна пам’ятка самоаналізу уроку української мови та літератури

 1. Характеристика реальних навчальних можливостей учнів за даними педагогічного консиліуму. Як було це враховано при плануванні уроку.
 2. Місце уроку в темі, розділі, курсі. Як він пов’язаний з попередніми уроками, на що спирається. Його роль і значення для проведення наступних уроків, для вивчення наступних тем, розділів.
 3. Специфіка даного уроку. Тип. Завдання уроку (освітні, виховні, розвиваючі), їх взаємозв’язок, комплексність. Як враховувались особливості класу, окремих груп школярів.
 4. Чи раціонально розроблено структуру уроку. Чи були логічними зв’язки між окремими етапами уроку.
 5. На яких поняттях, положеннях, фактах акцентувалась головна увага учнів і чому. Чи було вибрано і виділено головне у змісті уроку.
 6. Які методи було використано для навчання учнів, як узгоджувались вони на уроці.
 7. Форми навчання учнів (обґрунтування їх вибору).
 8. Чи здійснювався диференційований підхід до учнів і як саме .
 9. Як було організовано контроль за засвоєнням учнями знань, умінь і навичок. У яких формах і якими методами здійснювався.
 10. Як використовувався на уроці кабінет, засоби навчання і чому.
 11. За рахунок чого підтримувалась хороша психологічна атмосфера спілкування. Як було реалізовано виховний вплив особистості вчителя.
 12. За рахунок чого забезпечувалась висока працездатність учнів протягом уроку.
 13. Чи забезпечувалось попередження перевантаження учнів.
 14. Чи продумано було запасні методичні варіанти на випадок непередбаченої ситуації.
 15. Чи вдалось повністю реалізувати завдання уроку. Якщо ні, то чому. Планування виконання нереалізованого.
 16. Чи можна вважати даний урок сучасним.
 17. Роль періодичної преси, передового педагогічного досвіду у підготовці і проведенні даного уроку.
 18. Значення даного уроку в практичній підготовці школяра до життя.

Приклади самоаналізу

Самоаналіз уроку української мови

Самоаналіз уроку української літератури

Безымянный